Strona główna

Informacja Obecnie jest możliwość dołączyć do grup terapeutycznych spotykających się w środy o godz. 16.00 i 19.00.
Aby wziąć udział w grupie, należy umówić się na konsultacje. 

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to osoby, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym, czyli takich, w których przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu. W związku z tym w swoim dorosłym życiu DDA często doświadczają cierpienia z powodu różnych trudności emocjonalnych, uniemożliwiających im satysfakcjonujące życie. Do najczęściej spotykanych problemów w życiu DDA należą trudności w budowaniu i utrzymaniu bliskich relacji, nieumiejętność stawiania i egzekwowania granic, przeżywanie nadmiernego poczucia winy i krzywdy, nadmierna odpowiedzialność za innych, lęk przed utratą kontroli, trudność w rozpoznawaniu własnych emocji oraz bezlitosna samokrytyka.

Terapia DDA to proces, podczas którego uczestnicy mają szansę przeanalizować mechanizmy, które powodują ich cierpienie, doświadczyć bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z codziennymi trudnościami, przepracować trudne emocje z przeszłości i obecnego życia.

Praca koncentruje się na wzmocnieniu struktury osobowości pacjenta, tak by mógł on w bardziej świadomy sposób kierować swoim życiem oraz doświadczać w nim więcej radości i satysfakcji.
Zobacz więcej